Board of Directors

making a better world

Home > Board of Directors

Board of Directors

Mr. Avinash Y. Badukale

Mr. Prashant R. Ladole

Mr. Sudhir B. Bele

Mr. Prakash R. Gurjar

Mr. Vilas V. Dakare

Mr. Anil P. Sune

Mr. Arun P. Ghotakar

Mr. Dilip N. Bhopale

Mr. Vaman N. Ghurade

Mrs. Surekhatai V. Dabhade

Mrs. Swatitai K. Ambadakar

Mr. Aappasaheb K. Bobade

Mr. Ramesh M. Sawalakhe